Poll Archive

242 past polls. Displaying polls 242 through 223.
First Previous Next Last
#242: Week 4 - Amman vs Dhaka
Created: 7/16/2019
Amman
23 votes (74%)
Dhaka
8 votes (26%)

#241: Where is KD going?
Created: 6/19/2019
Warriors
17 votes (15%)
Knicks
26 votes (23%)
Nets
61 votes (54%)
Clippers
4 votes (4%)
Thunder
3 votes (3%)
Other
2 votes (2%)

#240: NBA Finals
Created: 6/2/2019
Warriors
25 votes (32%)
Raptors
52 votes (68%)

#239: Champs
Created: 4/29/2019
Medina
26 votes (33%)
Tripoli
54 votes (68%)

#238: What seed will win
Created: 3/29/2019
1
16 votes (14%)
2
11 votes (10%)
3-5
31 votes (27%)
6-10
26 votes (23%)
11-22
30 votes (26%)

#237: Best Team - Mid Season
Created: 2/18/2019
Suba
28 votes (11%)
Medina
32 votes (13%)
Kazan
19 votes (8%)
Jeddah
51 votes (21%)
Lahore
16 votes (6%)
Beirut
17 votes (7%)
Cordoba
14 votes (6%)
Other
70 votes (28%)

#236: Game of the Week
Created: 1/16/2019
Mombasa
34 votes (55%)
Suba
28 votes (45%)

#235: Will Suba Repeat?
Created: 1/8/2019
Yes
10 votes (14%)
No
61 votes (86%)

#234: CHAMPS
Created: 10/27/2018
#1 Suba
64 votes (56%)
#3 Mombasa
50 votes (44%)

#233: 2018 Summerball Champs
Created: 10/8/2018
Suba
11 votes (16%)
Mombasa
11 votes (16%)
Kabul
13 votes (19%)
Timbuktu
32 votes (48%)

#232: Will top 8 teams advance?
Created: 9/5/2018
Yes
34 votes (36%)
No
60 votes (64%)

#231: Week 9 - Game of the Week
Created: 8/13/2018
Dhaka 7-1
36 votes (47%)
Suba 8-0
40 votes (53%)

#230: Week 8 - Undefeateds go at it
Created: 8/5/2018
Islamabad
22 votes (39%)
Suba
35 votes (61%)

#229: 2019 NBA Champs
Created: 7/3/2018
Warriors
63 votes (52%)
Lakers
38 votes (31%)
Celtics
10 votes (8%)
Other
10 votes (8%)

#228: Lakers 2019 NBA Champs?
Created: 7/1/2018
Yes
10 votes (31%)
No
22 votes (69%)

#227: Playing Summerball '18
Created: 5/16/2018
D2 - Sat
89 votes (84%)
30+ Thur
2 votes (2%)
Both!
15 votes (14%)

#226: Winterball '18 Champs
Created: 4/29/2018
#1 Kazan
43 votes (46%)
#15 Granada
50 votes (54%)

#225: Who will win it all
Created: 4/15/2018
1 Kazan
24 votes (20%)
4 Dhaka
16 votes (13%)
6 Lahore
17 votes (14%)
8 Jakarta
14 votes (12%)
10 Amman
12 votes (10%)
12 Mecca
8 votes (7%)
14 Lagos
6 votes (5%)
15 Granada
22 votes (18%)

#224: Will Dhaka 4peat?
Created: 4/2/2018
Yes
22 votes (17%)
No
95 votes (71%)
Maybe
16 votes (12%)

#223: Lahore vs Cordoba (6-2)
Created: 3/18/2018
Cordoba
35 votes (46%)
Lahore
41 votes (54%)